Projekter og events 
er en integreret del af opgaverne hos IMAGITA kommunikation.

Udviklingsprojekter
IMAGITA Kommunikation var udførende part i udviklingsprojektet "Bedre stoppesteder på Fyn og Øerne" for FynBus og med støtte fra Trafikstyrelsens passagerpulje
I 2008 udarbejdet IMAGITA Kommunikation en trafikvision for Sønderborg kommune

Konferencer, seminarer, events
IMAGITA Kommunikation udarbejder konferenceprogrammer for Transportøkonomisk Forening og Kollektiv Trafik Forum

En god ordstyrer eller moderator
Frelancejournalist og konsulent Mikael Hansen har fungeret som ordstyrer eller moderator på interne møder i FynBus og på konferencer arrangeret af Transportøkonomisk Forening

Lær at omgås pressen
IMAGITA Kommunikation har udarbejdet pressestrategier for bl.a. Responce og Sydbus

Gør dit website bedre
IMAGITA Kommunikation har skrevet og revideret tekster på hjemmesider for bl.a. City-Trafik, FlexControl, Responce og ProTracking