De gode historier findes overalt. IMAGITA Kommunikation ser historierne udefra og fortæller dem med engagement og faglig indsigt.
Læs mere om at fortælle "den gode historie"

Nyheder og baggrundshistorier
skal drejes lidt forskelligt.
Nyheder skal fortælle en koncentreret historie uden for meget pynt. De vigtigste pointer kommer først som på dagspressens netsider.
Baggrundshistorierne skal fortælles på en måde der passer til emnet og målgruppen, og detaljerne skal med.

IMAGITA kommunikation leverer nyheder til transportnyhederne.dk
og baggrundshistorier til nyhedsbrevet Kollektiv Trafik

Redaktionelt arbejde
Fra idé til færdigt blad, magasin eller netmagasin.
Planlægning af indholdet, tilrettelæggelse af det grafiske design, billeder, opsætning på siderne, korrektur, trykning og distribution. Alle disse arbejdsprocesser skal redaktøren udføre eller have styr på.

IMAGITA Kommunikation redigerer nyhedsbrevet Kollektiv Trafik og personalebladet city-nyt

Pressemeddelelser
En god pressemeddelelse kan være med til at sætte dagsordenen i politik eller i faglige og kommercielle sammenhænge. Et præcist indhold, distribution til den rette målgruppe og en god timing giver gennemslagskraft.

IMAGITA Kommunikation har produceret og distribueret pressemeddelelser for bl.a. Responce, Abildskou A/S og Sydbus


Kundeprofiler
Den gode historie fortalt af kunden selv kan bedre forklare et unikt produkt og den måde, det kan bruges på.
Kundeprofilen kan bruges i trykt eller printet form eller være tilgængelig på nettet.

IMAGITA Kommunikation har produceret kundeprofiler for teknologivirksomhederne ProTracking, FlexControl og Kyborg